Sistemul administrativ

Desfășurarea procedurilor administrative

Instituțiile Bahá’í servesc nu numai pentru organizarea aspectelor interne ale vieții comunitații, Ele sunt, de asemenea, canale prin care curge spiritul Credinței, unind și susținând comunitatea pe calea către maturitatea colectivă a omenirii.

Sub conducerea Casei Universale a Dreptății, organele alese cunoscute sub numele de Adunări Locale Spirituale și Adunări Naționale Spirituale se ocupă de treburile comunității Bahá'í la nivelurile lor, cu puteri legislative, executive și judiciare. Deși Ordinul administrativ Bahá’í dă putere organelor alese, sistemul se bazează și pe înțelepciunea și experiența indivizilor.

Casa Universală a Dreptății administrează, de asemenea, Institutul consilierilor. Persoanele cu abilități deosebite sunt numite în componența sa, iar această instituție sprijină comunitatea Bahá'í la toate nivelurile, de la nivel local la național.

Institutul consilierilor

Consilierii sunt un grup foarte divers de 81 de bărbați și femei din întreaga lume care inspiră și iluminează pe Bahá'í în aplicarea învățăturilor lui Bahá'u'lláh în viața lor de zi cu zi. Ei încurajează acțiunea, inițiativa individuală și promovează învățarea. Însoțesc procesul de cultivare a comunității și sfătuiesc Adunările Spirituale, ajutându-i să devină lumini călăuzitoare pentru societate.

Consilierii sunt numiți de Casa Universală a Dreptății la fiecare cinci ani. Ei își organizează activitatea prin cinci Colegii continentale, care, la rândul lor, numesc Membrii bodrului Auxiliar pentru a deservi anumite zone și teritorii geografice. Membrii Institutului Consilierilor sunt preocupați de capacitatea din ce în ce mai mare a comunității Bahá'í de a dezvolta planuri sistematice de acțiune, de a le implementa energic și de a învăța din experiența lor. În plus, ele dezvoltă legăturile prieteniei și unității, promovează principiile și standardele etice consacrate în învățăturile Bahá'í și ajută la formarea unei viziuni mai bune pentru membrii comunității cu privire la modul în care își pot orienta energia în serviciu pentru a îmbunătăți bunăstarea umană.

Activitatea Colegiilor Continentale de Consilieri este condusă de nouă consilieri în cadrul Centrului Internațional de Instruire, care sunt, de asemenea, numiți de Casa Universală a Dreptății pentru un mandat de cinci ani. Acest grup acordă o atenție deosebită dezvoltării resurselor umane, ajutând comunitatea Bahá'í mondială să-și extindă capacitatea de a împuternici un număr tot mai mare de oameni cu abilități spirituale, cunoștințe și abilități necesare pentru a servi eficient umanității.

Adunarea Națională Spirituală

Este responsabilă pentru menținerea vitalității comunităților Bahá'í la nivel național, există peste 180 de Adunări Naționale Spirituale din întreaga lume. Din aceste consilii fac parte nouă memberi care îndrumă cu dragoste activitățile comunităților Bahá'í, contribuind la extinderea participării în cadrul societății.

În scrierile sale, Shoghi Effendi, Păzitorul Credinței Bahá'í, compară funcționarea Adunării Naționale Spirituale cu bătaia unei inimi sănătoase, care "pompează iubire spirituală, energie și încurajare" tuturor membrilor comunității Bahá'í. El scrie că membrii Adunărilor Spirituale ar trebui "să-și respingă complet interesele și neplăcerile personale și să-și concentreze mintea pe acele măsuri care vor contribui la bunăstarea și fericirea comunității și la răspândirea binelui comun". Ei trebuie să acționeze cu "smerenie extremă" și să fie cunoscuți "pentru mintea deschisă, sensul ridicat al dreptății și datoriei, sinceritatea, modestia, întreaga lor devotare față de bunăstarea și interesele prietenilor, pentru Cauza Sa și pentru umanitate".

Adunările Naționale determină utilizarea resurselor financiare ale comunității, sunt responsabile pentru relațiile cu autoritățile statului și iau în considerare problemele credincioșilor individuali și ale Adunărilor spirituale locale. În unele țări, aceștia sunt ajutați de consiliile regionale Bahá'í selectate sau numite, care servesc în anumite zone geografice.

Adunările Naționale sunt alese anual de delegații care sunt aleși de ei înșiși la congresele raionale. În fiecare an delegații se adună la congresele naționale pentru a avea consultări, își împărtășesc opiniile cu privire la progresul comunității Bahá'í și votează pentru cei nouă membri ai Adunării Spirituale Naționale. La fiecare cinci ani, membrii tuturor Adunărilor Spirituale Naționale aleg Casa Universală a Dreptății, organul internațional de conducere al Credinței Bahá'í.

Adunări Locale Spirituale

La nivel local activitățile comunității Bahá'í sunt gestionate anual de Adunările Locale Spirituale, care sunt formate din nouă membri. În orice oraș cu cel puțin nouă Bahá'í, se paote forma Adunarea Spirituală Locală. Ei se ocupă de educația spirituală a copiilor și a tinerilor, membrii comunității, protejează resursele și încurajează cu drag talentele și energia membrilor săi.

Adunările Spirituale Locale de asemenea sunt responsabile de organizarea Sărbătorilor de nouăsprezece zile, care sunt piatra de temelie a veții din comunitățile Bahá'í. În timpul acestor Sărbători, Bahá’i se adună pentru rugăciune, pentru consultație pe diverse probleme legate de viața comunității și comunicare prietenoasă. Astfel de sărbători se țin în prima zi a fiecărei luni Bahá’í. În calendarul Bahá’í sunt 19 luni, câte 19 zile fiecare. Casa Universală a Dreptății a scris că, pe lângă semnificația sa spirituală, "Sărbătorile devin legătura care creează o dinamică între comunitatea locală și întreaga structură a ordinii administrative". Sărbătoarea Zilei a XIX-a este "un mecanism pentru implementarea democrației în comunitate".

Adunarile selectate funcționează ca un organ și iau decizii prin consultație. Abdu'l-Bahá a scris: "Prima condiție este dragostea absolută și armonia între membrii Adunării. Ei trebuie să fie feriți de toate atașamentele lumești și să manifeste unitatea lui Dumnezeu".

Alegerile Adunărilor Locale Spirituale se organizează anual în aprilie. Bahá’í care au 21 de ani pot vota și pot fi aleși. Toate alegerile din Bahá’í se organizează prin vot secret și sunt libere de nominalizări, campanii electorale și orice formă de constrângere. Bahá’í votează într-un spirit de rugăciune și ia în considerare calitățile morale și abilitățile practice ale oamenilor pentru care votează.

(+373) 76-74-76-17

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Вера Бахаи в Молдове