Acțiunea socială

Contribuția la viața societății

Pe lângă eforturile, îndreptate spre construirea comunității la nivel local, bahai sunt implicați în acțiuni sociale de diferite tipuri, cu ajutorul cărora ei tind să aplice principiile spirituale în eforturile de înaintare a progresului material în diferite condiții sociale.

O gamă largă de activități de bază curente cuprinde eforturi - începând cu vecinătăți și sate, până la regiuni și țări – care răspund la un rând întreg de provocări, inclusiv și la cele legate de învățămînt, de la preșcolar, până la superior; de alfabetizare, sănătate, mediul înconjurător, susținerea refugiaților, promovarea femeilor, cultivarea capacităților adolescenților, înlăturarea prejudecăților de rasă, agricultură, economia locală și dezvoltarea satelor.

Casa Universală a Dreptății

Eforturile prietenilor bahai în acțiunile sociale sunt îndreptate spre contribuția la bunăstarea socială și materială a oamenilor din toate păturile sociale, indoferent de convingerile lor sau proviniența acestora. Așa eforturi sunt datorită dorinței de a servi umanitatea și de a contribui la schimbările sociale constructive.  Luate la un loc, ele reprezintă un proces de învățare în continuă creștere, legat de aplicarea învățăturilor Lui Bahá'u'lláh, precum și a cunoștințelor, acumulate în diferite domenii a activității umane și realitatea socială.

Subiectele dezvoltării social-economice pot fi complicate, iar eforturile bahailor pentru implicarea altora în acțiunea socială, pot fi comparativ modeste. De obicei, grupuri mici de oameni desfășoară aceste acțiuni sociale, în localitatea unde pe larg se oferă cursurile institutului. Eforturile apar dintr-o conștiință colectivă în continuă creștere. Majoritatea proiectelor sunt de o durată prestabilită. Acestea se apropie de sfârșit, atunci când scopurile lor sunt atinse. Proiectele pot fi legate de o mulțime de domenii, de exemplu: ocrotirea sănătății, salubrizare, învățământ, agricultură sau protecția mediului înconjurător. Oricare ar fi natura lor, ele tind să înbunătățească unele laturi ale vieții populației locale. În unele cazuri acțiunile sociale se pot extinde îm mod organic și se transformă în proiecte cu caracter mai stabil, cu o structură administrativă.

În așa caz un grup de bahai poate crea o organizație necomercială neguvernamentală, deseori cu colegi cu interese comune, pentru rezolvarea unei anumite probleme de dezvoltarea social-economică. Acționând în conformitate cu principiile Credinței Bahai, această organizație, de obicei, e numită "organizație inspirată de ideile bahai". Ea asigură potențial instituțional, în țară sau în regiune, pentru primirea, aplicarea și răspândirea cunoștinșelor despre progres. De regulă așa organizație începe de la o ramură de activitate principală, care cu timpul devine mai complexă.

Una din principalele sarcini pentru comunitățile din majoritatea regiunilor este asigurarea faptului ca și copiii și tinerii lor să aibă acces la studii academice sigure. În prezent sunt câteva organizații, inspirate de ideile bahai, care au elaborat programe clar definite, în special în domeniul educației, și membrii din comunitățile locale, din toată lumea, pot folosi metodele și abordările lor, cu condiția pregătirii permanente de a facilita aceste materiale. În special ele ajută multor bărbați și femei capabili, care în caz contrar ar fi trebuit să-și părăsească satele și vecinătățile lor, în căutarea serviciului. Se adaugă noi cunoștințe și abilități celora care au fost dezvoltate prin studiul cursurilor Institutului. Și ei devin catalizatori ai progresului de mai apoi: în comunitate crește, deși treptat, capacitatea de a lua măsuri colective în așa domenii precum învățământul, sistemul sănătății și producerea alimentelor, precum și capacitatea de a rezista influenței forțelor destructive, care rup țesătura socială.

În așa mediu, un consiliu administrativ local sau Adunarea Locală Spirituală, servește drept vocea autorității morale. Acesta interacționează cu structurile sociale și politice locale, consultându-se cu privire la activități pe care le fac bahaipentru progresul satului sau al vecinătății. Sunt evitate proiectele excesiv ambițioase, care necesită foarte multă energie și care, în final opresc progresul. Eforturile cresc în conformitate cu capacitățile populației locale de a se dezvolta.

Pentru bahai, acțiunea socială se desfășoară cu încrederea că fiecare populație trebuie să fie în stare să urmărească calea progresului propriu. Schimbarea socială – nu este un proiect care se face de un grup de oameni, în interesul altui grup.

"Acordaţi cea mai mare atenţie nevoilor epocii în care trãiţi şi concentraţi-vã preocupãrile asupra necesitãţilor şi cerinţelor sale".

Cei bahai colaborează cu un grup mereu crescând de mișcări, organizații și persoane, care promovează Cauza Unității, contribuie la bunăstarea oamenilor și la coeziunea lumii. Alegând domeniul cooperării, bahai iau în considerare principiul prevăzut în învățăturile lor, potrivit căruia mijloacele/metodele trebuie să corespundă scopurilor și obiectivele nobile nu pot fi atinse prin mijloace nedemne.

(+373) 76-74-76-17

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Вера Бахаи в Молдове