Pelerinaj și Locuri Sfinte

Cel mai înalt punct al vieții

Pelerinajul este considerat cel mai înalt punct din calea vieții unui Bahá'í. Nimic nu îmbogățește atât de mult experiența spirituală și socială a unui credincios precum pelerinajul. Pelerinajul, de regulă, lasă o impresie de neuitat. Bahá'í cred că în aceste zile omul este mai aproape ca niciodată de Împărăția lui Dumnezeu. Pelerinajul în Israel, cel puțin o dată în viață, este obligatoriu pentru bărbați.

Pelerinaj de 9 zile în Israel: Bahá'u'lláh i-a chemat pe fiecare dintre urmașii săi, să facă un pelerinaj de nouă zile la Centrul Mondial al Credinței Bahá'í din Haifa (Israel) cel puțin o dată în viața lor.

Când: un pelerinaj de 9 zile în Israel se poate face o dată la 3 ani.

Cost: în timpul pelerinajului, credinciosul plătește integral cheltuielile - zborul, transportul capitală – Haifa, cazarea, mesele, asigurarea medicală. Credinciosul se ocupă desinestătător de logistica călătoriei sale, cu excepția unui program organizat.

Program organizat: fiecare credincios este alocat unui anumit grup cu un ghid. Programul include vizite în locuri sacre. Transportul în aceste locuri și intrarea sunt plătite din fondurile Centrului Internațional, Baha'i sunt scutiți de obligația de a le plăti.

Non-Bahá'í: non-Bahá'í pot veni, de asemenea, în Israel într-un pelerinaj de 9 zile, dacă au legături de familie sau ajută pelerinilor Baha'i (de exemplu: o bonă, un soț non-baha’i).

Aplicați: https://pilgrimage.bwc.org

Câteva locuri pe care pelerinii le vizitează:

Mausoleul lui Bab

În 1909, aproape peste 60 de ani de la moartea lui Bab, rămășițele Sale au fost îngropate într-un mausoleu de pe versantul Muntelui Carmel. Locația sanctuarului Lui Báb a fost aleasă de Bahá'u'lláh.

Mausoleul lui Bahá’u’lláh

Locul de odihnă al lui Bahá'u'lláh este cel mai sfânt loc pentru Bahá'í – Qiblah. În direcția acestui loc trebuie să ne întoarcem când citim rugăciunea obligatorie zilnică.

Mausoleul lui Abdu’l-Bahá

În anul 2019 lumea Bahá'í a auzit o veste bună - a fost procurat un loc pentru construcția Mausoleului lui Abdu'l-Bahá. El va fi construit în imediata apropiere a Grădinii Ridvan din Akka. Astăzi, rămășițele lui Abdu'l-Baha se odihnesc în Mausoleul lui Bab.

Clădirea arhivelor internaționale

În arhive pelerinii pot vedea portretele lui Bahá'u'lláh și Bab, precum și numeroase obiecte casnice ale Manifestărilor, lui Abdu'l-Bahá și Shoghi Effendi.

După cum a explicat Shoghi Effendi, această întreprindere majoră… "ar servi ca un depozit permanent și demn pentru relicviile neprețuite și numeroase, asociate cu Fondatorii Gemeni ai Credinței, cu Exemplul Perfect al învățăturilor sale și cu eroii, sfinții și martirii săi"...

Sediul Casei Universale a Dreptății

Cu fațada asemănătoare clădirii Arhivelor, cu piatră din Italia, înconjurat de o colonadă de șaizeci de coloane corintice, sediul Casei Universale a Dreptății conține, pe lângă camera de consiliu a Casei Dreptății, o bibliotecă, o sală pentru primirea pelerinilor și a demnitarilor, încăperi de depozitare cu sistem de purificare a aerului pentru păstrarea Tabletelor originale și a altor documente prețioase, săli pentru secretariat și numeroasele servicii auxiliare care pot fi necesare.

Clădirea Centrului Internațional de Propovăduire

Clădirea Centrului Internațional de Propovăduire este "sediul acelei instituții care este învestită în mod specific cu funcțiile duble ale protecției și propagării Cauzei lui Dumnezeu. Instituția însuși, la care s-a referit în scrierile sale Păzitorul iubit, a fost înființată în iunie 1973, materializând lucrarea Mâinilor Cauzei lui Dumnezeu aflați în Țara Sfântă oferind astfel extinderea în viitor a funcțiilor cu care acest organism a fost înzestrat".

Centrul pentru Studiul Textelor

Centrul pentru Studiul Textelor este sediul unei instituții de cercetare științifică, menită să sprijine Casa Universală a Dreptății în consultarea Scrierilor Sacre și să pregătească traducerile și comentariile autorizate ale textelor Credinței.

Clădirea a fost finalizată și ocupată în 1999. Acum adăpostește Departamentul de Cercetare și este casa temporară a Bibliotecii Internaționale Bahá’í și a altor birouri.

Conacul de la Bahjí

Bahá'u'lláh și-a petrecut ultimii ani din viață în conacul de la Bahji, la marginea orașului Akka. Această clădire vastă și impunătoare, care acoperă o suprafață de peste 740 de metri pătrați, a fost construită în jurul anului 1870.

Mai multe camere de la etajul superior sunt de interes deosebit pentru Bahá’í. Camera sud-estică a fost ocupată de Bahá’u’lláh. În ea a primit vizitatori, inclusiv pe profesorul orientalist, Edward Granville Browne, a cărui relatare despre întâlnire este cunoscută de mulți Bahá’í. Camera de sud-vest a fost folosită de Shoghi Effendi în perioada în care a rămas și a lucrat la Bahjí.

Cazarma

După drum greu pe mare si uscat, din Adrianopole, pe 31 August 1868, Baha’u’lah cu familia Sa au ajuns în Akka. Sosirea lui Bahá’u’lláh cu familia Lui în colonia penitenciară din ‘Akká, nu a fost decât începutul unei crize majore, caracterizată prin suferinţe şi mai amare, restricţii severe şi tulburări puternice, care, prin gravitatea sa, a depăşit chiar agonia din Síyáh-Chál din Teheran, şi cu care nici un alt eveniment din întreaga istorie a întregului secol nu se poate compara, exceptând convulsia internă care a zguduit Credinţa la Andrianopol.

"Aflaţi", a scris Bahá’u’lláh, dorind să sublinieze situaţia critică a primilor nouă ani de surghiunire a Sa în această cetate-închisoare: "că la sosirea Noastră în acest Loc, am hotărât să-l desemnăm drept: "Închisoarea supremă".

Grădina Ridván

Grădina Najíbíyyih, o insuliţă situată în mijlocul unui râuleţ, în partea de est a oraşului, onorată cu numele de Ridván, şi desemnată de El drept "Noul Ierusalim" şi "Insula Noastră înverzită", împreună cu reşedinţa lui  Abdu’lláh Paşa, — închiriată şi aranjată pentru El de Abdu’l-Bahá, situată la câteva mile la nord de Akká — deveniseră acum locurile favorite de refugiu ale Aceluia Care, timp de aproape o decadă, nu pusese piciorul dincolo de zidurile oraşului şi al Cărui singur exerciţiu fusese să parcurgă cu paşi mărunţi, într-o repetiţie monotonă, podeaua camerei Sale de dormit.

Casa lui Abbúd

Anume în această clădirea Bahá’u’lláh a revelat Cartea Legilor Sale, Kitab-i-Aqdas (circa în 1873). După înălțarea lui Bahá’u’lláh, Abdu’l-Bahá a continuat să rămână în acea casă.

Păzitorul numește această casă, ca "locul care a devenit martor a multor chinuri a Fondatorului Credinței, precum și a celei mai mari crize, în timpul căruia Abdu’l-Bahá a suferit de la mâinile Spărgătorilor Legământului Tatălui Său".

Casa lui Abdu’lláh Páshá

Această clădire a fost reședința lui Abdu’l-Bahá timp de treisprezece ani până când s-a mutat în Haifa, iar aici a primit primii pelerini din Occident. Capătul estic al etajului superior era partea din casă ocupată de membrii familiei sfinte. În afara încăperii centrale mari din această aripă se află camera locuită de Bahíyyih Khánum, Cea mai Mare Frunză Sfântă, unde rămășițele lui Báb au fost păstrate în secret timp de mulți ani, înainte de a fi transferate pe Muntele Carmel.

Grădinile Monumentelor

Faptul că aceste trei locuri de odihnă sunt adunate la un loc, la umbra Mormântului lui Báb însuşi, adăpostite în inima Carmelului, cu faţa spre oraşul alb ca zăpada, de cealaltă parte a golfului Akkăi, Qiblihul lumii Bahá’í, aşezate într-o grădină de o rară frumuseţe, întăreşte, dacă vrem să-i estimăm corect semnificaţia, potenţialităţile spirituale ale unui loc pe care Bahá’u’lláh însuşi îl numeşte sediul tronului lui Dumnezeu.

În grădinile de pe aceste terase sunt îngropate rămășițile fiului lui Bahá'u'lláh – Cea Mai Pură Ramură - Mirza Mihdi, fiicei lui Bahá'u'lláh - Cea mai Mare Frunză Sfântă - Bahíyyih Khánum, soției lui Bahá'u'lláh – Navváb, soției lui Abdul-Bahá– Munírih Khánum.

Сады с террасами

«Сады, окружающие это здание, своим богатством красок и разнообразием растений напоминают о том, что человечество, при всей его многоликости, может жить в гармонии. Свет, исходящий от величественного центрального здания, — словно луч надежды для бесчисленных людских множеств, стремящихся к такой жизни, которая насыщала бы не только тело, но и душу» (Всемирный Дом Справедливости).

Terenul viitorului Mashriqu’l-Adhkár

"A fost selectat locul primului Mashriqu’l-Adhkár al Țării Sfinte…situat pe vârful Muntelui lui Dumnezeu, în imediata apropiere a Locului, sfințit de pașii lui Bahá’u’lláh, lângă vestita peșteră a lui Ilie; acest loc este  asociat cu revelația Tabletei Carmelului, Carta Centrelor Administrative și Spirituale ale Credinței pe acel munte".

Паломничество считается высшей точкой жизненного пути бахаи. Ничто так не обогащает духовный и социальный опыт верующего, как паломничество. Паломничество, как правило, оставляет неизгладимое впечатление. Бахаи верят, что человек в эти дни как никогда близок к Царствию Божиему. Паломничество в Израиль, минимум 1 раз, для мужчин является обязательным.

9-ти дневное паломничество в Израиль Бахаулла призывал каждого из своих последователей по меньшей мере один раз в жизни совершить девятидневное паломничество во Всемирный Центр Веры бахаи в Хайфе (Израиль).

Когда: 9-ти дневное паломничество в Израиль можно осуществлять 1 раз в 3 года.

Стоимость: во время паломничества верующий полностью оплачивает расходы - перелеты, проезд до Хайфы, проживание, питание, мед. страховка. Верующий самостоятельно занимается логистикой своего путешествия, кроме организованной программы.

Организованная программа: каждый верующий закрепляется за определенной группой с «руководителем - гидом». В рамках программы предусмотрено посещение Святых мест. Организованный транспорт, проезд до этих мест и вход оплачивается из фондов Международного центра, бахаи освобождены от обязательства в их уплате.

Не бахаи: не бахаи также могут приезжать в Израиль на 9-ти дневное паломничество в том случае, если они имеют родственные связи или помогают бахаи-паломникам (к примеру: няня, супруг/а не бахаи).

Подать заявку: https://pilgrimage.bwc.org

Усыпальница Баба

В 1909 году, почти через 60 лет после смерти, останки Баба, были перезахоронены в усыпальнице на склоне горы Кармель. Расположение усыпальницы Баба было выбрано ещё Бахауллой.

Усыпальница Бахауллы

Место упокоения Бахауллы – это наисвятое место для бахаи – Кибла. Именно по направлению к этому месту необходимо повернуться при прочтении обязательной молитвы.

Усыпальница Абдул-Баха

В 2019 году мир бахаи услышал радостную новость – куплено место для строительства усыпальницы Абдул-Баха. Усыпальница Абдул-Баха будет построена в непосредственной близости от сада Ризван в Акке. На сегодняшний день останки Абдул-Баха покоятся в усыпальнице Баба.

Архив

В архивах паломники могут увидеть портреты Бахауллы и Баба, а также многочисленные предметы бытовой жизни Явителей, Абдул-Баха и Шоги Эффенди.   

Как объяснял Шоги Эффенди, это здание “послужит вечным и достойным вместилищем для бесценных и многочисленных реликвий, имеющих отношение к Двум Основателям Веры, к Совершенному Образцу ее учения и к ее героям, святым и мученикам”.

Резиденция Всемирного Дома Справедливости

Облицованный, как и здание Архива, итальянским камнем и окруженный величественной колоннадой из шестидесяти коринфских колонн, резиденция Всемирного Дома Справедливости включает, помимо зала совещаний Дома Справедливости, также библиотеку, зал приемов для встреч с паломниками и высокопоставленными лицами, камеры для хранения оригиналов Скрижалей и других ценных документов, офисы для секретариата и ряд дополнительных служб, которые могут потребоваться.

Здание Международного Центра по обучению

Здание Международного Центра по обучению является «резиденцией этого института, непосредственно наделенного двойной функцией защиты и провозглашения Дела Божьего. Сам институт, на который возлюбленный Хранитель ссылался в своих трудах, был создан в июне 1973 г. и стал плодом работы Десниц Дела Божьего, находящихся в Святой Земле, обеспечивая исполнение в будущем функций, которыми был наделен этот орган». (Всемирный Дом Справедливости)

Центр изучения Писаний

Резиденцией института научных исследований, предназначенного в помощь Всемирному Дому Справедливости при его обращении к Святым Писаниям, а также для подготовки переводов и комментариев по авторитетным текстам Веры. Здание было завершено и введено в эксплуатацию в 1999 г. В настоящее время в нем располагается Отдел Исследований, а также, временно, Международная Библиотека Бахаи и другие офисы.

Особняк в Бахджи

Последние годы жизни Бахаулла провел в доме Бахджи, на окраине Акки. Это большое и величественное здание, занимающее 740 кв. метров, было построено примерно в 1870 г.

Ряд комнат на верхнем этаже представляет особый интерес для бахаи. Бахаулла занимал юго-восточную комнату. Здесь он принимал гостей, в том числе выдающегося востоковеда Эдварда Гренвиля Брауна. Юго-западная комната использовалась Шоги Эффенди, когда он останавливался и работал в Бахджи.

Армейские казармы

После трудной поездки по морю и суше из Адрианополя, 31 августа 1868 года Бахаулла со Своей семьей прибыли в Акку.

“Знай, — писал Бахаулла, желая подчеркнуть критический характер первых девяти лет Своего изгнания в этот город-тюрьму,— что по прибытии в сие Место Мы решили назвать его «Величайшей Тюрьмой».

Сад Ризван

Любимым местом отдыха Бахауллы, Который на протяжении почти десятилетия не выходил за ворота города Акки и Чьими единственными прогулками было монотонное хождение из угла в угол Своей спальни, был сад Намайн — маленький остров, расположенный посреди реки к востоку от города, удостоенный имени «Ризван» и названный Им «Новым Иерусалимом» и «Нашим цветущим островом».

Дом Аббуда

Именно в этом доме была явлена наисвятая книга бахаи - Книга Законов – Китаб-и-Агдас. После Вознесения Бахауллы Абдул-Баха продолжал жить в этом доме.

Хранитель упоминает этот дом как «место, ставшее свидетелем долгих мучений основателя веры, а также величайшего кризиса, во время которого Абдул-Баха страдал от рук нарушителей Завета».

Дом Абдуллы Паша

Он был резиденцией Абдул-Баха на протяжении почти 13 лет, пока Он не переехал в Хайфу, и именно здесь Он принимал первых паломников с Запада. Восточная часть верхнего этажа являлась частью дома, где жили члены Святого Семейства. За большим главным залом этого крыла располагается комната Бахийи Ханум, Величайшего Святого Листа, где бережно в течение многих лет хранились останки Баба, прежде чем они была захоронены на горе Кармель. 

Мемориальные сады

Сады, находящиеся на террасах, в которых находятся могилы сына Бахауллы – Чистейшей Ветви - Мирзы Михди, дочери Бахауллы - Величайшего Святого Листа - Бахийе Ханум, супруги Бахауллы – Навваб, дочери а также супруги Абдул-Баха – Мунире Ханум.

Сады с террасами

«Сады, окружающие это здание, своим богатством красок и разнообразием растений напоминают о том, что человечество, при всей его многоликости, может жить в гармонии. Свет, исходящий от величественного центрального здания, — словно луч надежды для бесчисленных людских множеств, стремящихся к такой жизни, которая насыщала бы не только тело, но и душу» (Всемирный Дом Справедливости).

Место Машрикул-Азкара

«Место для первого Машрикул-Азкара в Святой Земле было выбрано… оно расположено на вершине Горы Божией, поблизости от Места, которое было освящено стопами Бахауллы, рядом со знаменитой пещерой Пророка Илии; оно связано с явлением Скрижали к горе Кармель — Хартии всемирного духовного и административного Центра Веры на этой горе.» (Шоги Эффенди)

(+373) 76-74-76-17

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Вера Бахаи в Молдове