Bahá'u'lláh

Educator Divin

De-a lungul istoriei omenirii marile religii au fost forța motrică primară ce a stat la baza educării naturii umane, a manifestărilor de auto-disciplină, dedicare și eroism din partea urmașilor lor. La nivel social, multe dintre principiile de moralitate religioasă au fost transferate în normele legale universale, care reglementează și înnobilează relațiile interumane.

De fiecare, dată când apare un Mesager de la Dumnezeu, în lume, în măsura tot mai mare, se eliberează o inspirație pentru următoarea etapă de renaștere și progresul omenirii. O ființă umană - obișnuită din toate punctele externe de vedere - este chemată să devină purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu. Ne amintim de Moise stând în fața rugul aprins; de Buddha, primind iluminarea sub copacul Bodhi; de Duhul Sfânt coboarând asupra lui Isus în forma unui porumbel; sau de Arhanghelul Gabriel apărând în fața lui Mohamed.

La mijlocul secolului al XIX-lea, Dumnezeu l-a chemat pe Bahá'u'lláh, ceea ce înseamnă "Slava lui Dumnezeu", pentru a transmite omenirii noua revelație. Timp de patru decenii mii de strofe, scrisori și cărți au luat naștere de sub pana Sa. În scrierile Sale, el a conturat traseul general de dezvoltare a civilizației mondiale, care va lua în considerare aspectele atât spirituale cât și materiale ale vieții umane.

"N-am pretins niciodată la putere lumească. Scopul meu unic a fost de a prezenta oamenilor ceea ce a fost poruncit de Dumnezeu să fie transmis". Bahá'u'lláh

Bahá'u'lláh a suferit 40 de ani de închisoare, suferințe și exil pentru faptul că a adus ultimul mesaj de la Dumnezeu pentru omenire. Viața și misiunea Lui devin tot mai cunoscute în întreaga lume. Milioane de oameni învață să aplice învățăturile Sale în viață și în comunitățile lor cu scopul îmbunătățirii lumii.

Învățăturile lui Bahá'u'lláh ... astăzi ne dau cea mai elevată și cea mai pură formă de învățătură religioasă...

Conte Lev Tolstoi, scriitor rus.

На протяжении всей истории человечества великие религии служили первичной движущей силой, лежащей в основе просвещения человеческого характера и проявлений самодисциплины, преданности и героизма со стороны их последователей. На социальном уровне, многие принципы религиозной морали были перенесены в универсальные правовые нормы, регулирующие и облагораживающие человеческие взаимоотношения.

Каждый раз, когда появляется Посланник от Бога, в мир высвобождается еще большая мера вдохновения для следующего этапа пробуждения и прогресса человечества. Человеческое существо – обычное во всех внешних отношениях – призывается стать глашатаем Бога. Мы вспоминаем Моисея, стоящего перед Неопалимой Купиной; Будду, получающего просветление под Деревом Бодхи; Святого Духа, нисходящего на Иисуса в виде голубя; или архангела Джабраила, представшего перед Мухаммадом.

В середине 19-го века Бог призвал Бахауллу, что означает «Слава Бога», передать человечеству новое Откровение. За четыре десятилетия тысячи стихов, посланий и книг слетели с Его пера. В Своих Писаниях Он изложил общую схему развития мировой цивилизации, учитывающую и духовные и материальные аспекты человеческой жизни.

“Никогда не притязал Я на мирскую власть. Единственной целью Моей было вручить людям то, что повелел Мне передать Бог..." Бахаулла

Бахаулла претерпел 40 лет заключения, мучений и изгнаний за то, что принес последнее по времени Божье послание человечеству. Его жизнь и миссия все больше и больше становятся известными всей планете. Миллионы людей учатся применять Его учения в своей жизни и в своих общинах ради улучшения мира.

«Учение Бахауллы.. на сегодня дарит нам наивысшую и наичистейшую форму религиозного учения...»

Граф Лев Толстой, русский писатель

(+373) 76-74-76-17

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Вера Бахаи в Молдове