Bab

Prevestitorul Credinței Baha'i

La mijlocul secolului XIX, lumea era agitată de așteptările mesianice. Semnele vremurilor, starea lumii și datele profetice ale diferitelor religii au indicat că timpul se apropia pentru revărsarea în lume a noii energii spirituale printr-o nouă Manifestare. Și aceste așteptări nu au fost în zadar. Deși, așa cum se obișnuiește în istoria omenirii, pentru lumea largă apariția noului Mesager al lui Dumnezeu a trecut neobservată, dar în partea lumii unde a avut loc apariția, rezonanța a fost semnificativă. 

În 1844, un tânăr negustor persan din orașul Shiraz, care a luat numele „Bab”, ce înseamnă „Poartă”, la 25 de ani a proclamat că El este purtătorul Mesajului, care este destinat să transforme viața omenirii. Timp de 6 ani, El a chemat oamenii la transformarea spirituală și morală. Ca toți mesagerii lui Dumnezeu, Bab a devenit întemeietorul unei religii independente. Legile dezvăluite de El păreau imposibile pentru majoritatea contemporanilor, deoarece au cerut abandonarea tradițiilor învechite și a obiceiurilor lipsite de sens, schimbând radical atitudinile față de problemele cheie ale vieții: statutul femeilor în familie și în societate; atitudinea față de copii și educație; justiția socială și financiară, etc. Totuși, misiunea Sa principală a fost să pregătească calea pentru venirea „Celui pe care Dumnezeu îl va manifesta”,  Promisiunea tuturor națiunilor, cu apariția căruia a fost asociată si venirea Regatului lui Dumnezeu pe Pământ în fiecare religie – Bahá'u'lláh .

Mii de oameni au acceptat mesajul lui Báb și l-au urmat. Cu toate acestea, Guvernul Persiei și puternicul cler care a condus poporul s-au ridicat împotriva Lui. Urmașii Săi au fost numiți în afara legii și mulți au fost executați. Însuși Bab, la vârsta de 30 de ani, a fost executat public, iar rămășițele Lui au fost aruncate într-o groapă după zidurile orașului.

În scurta Sa viață, Bab a dezvăluit pe lângă Bayan, cartea principală a Revelației Sale, un număr mare de alte scripturi și rugăciuni. De exemplu, printre rugăciunile pentru ajutor în momentele dificile este o astfel de rugăciune:

Spune: Dumnezeu împlineşte toate, mai presus de toate. Nimic, nici în cer, nici pe pământ, nu poate fi împlinit decât de Dumnezeu. Cu adevărat, El este în sinea Lui, Atotştiutorul, Cel ce poartă grija, Cel Atotputernic.

După martiriul lui Bab, rămășițele Lui au fost colectate de adepții lui și transferate în secret din loc în loc pentru a nu cădea în mâinile dușmanilor. În cele din urmă, au găsit pace în Mauzoleul de pe Muntele Carmel din orașul israelian Haifa (fotografie de copertă). Astăzi este un loc de pelerinaj și închinare pentru milioane de oameni, care au primit mesajul Manifestarilor pentru vremea noastră - Bab și Bahá'u'lláh.

"Viața Lui este unul dintre exemplele cele mai magnifice de curaj la care omenirea a fost onorată de a asista"

"În onoarea lui Bab", scriitorul francez din secolul al XIX-lea (A.L.M. Nicolas)

Чтобы гарантировать, что Его Откровение достигнет своей цели создания объединенного мира, – а также,чтобы сохранить единство общины бахаи, - Бахаулла назначил Своего старшего сына, Абдул-Баха, Центром Своего Завета и предписал учреждение Всемирного Дома Справедливости. В свою очередь, Абдул-Баха установил принципы для функционирования Всемирного Дома Справедливости и указал, что после Его ухода, бахаи должны обратиться к Его старшему внуку, Шоги Эффенди, которого Он назвал Хранителем Веры Бахаи.

Как Всемирному Дому Справедливости, так и Хранителю было поручено применять на практике принципы, вводить в силу законы, защищать институты и приводить Веру бахаи в соответствие с требованиями постоянно развивающегося общества.

В течение 36 лет, с поразительной предусмотрительностью, мудростью и преданностью Шоги Эффенди систематически взращивал рост, углублял понимание и укреплял единство общины бахаи, которая значительно росла, отражая разнообразие всей человеческой расы.

Под руководством Шоги Эффенди уникальная система, спроектированная Бахауллой для управления делами общины, стремительно развернулась по всему миру. Он перевел Писания бахаи на английский язык, благоустроил духовный и административный центр Веры на Святой Земле и посредством тысяч писем, начертанных им, дал глубочайшее понимание духовного аспекта цивилизации и динамики социальных изменений, раскрыв впечатляющее видение будущего, к которому движется человечество.

Его жизнь представляет собой один из великолепнейших образцов мужества, которое человечество удостоилось чести лицезреть...

В честь Баба», французский писатель 19 века А.Л.М. Николас

(+373) 76-74-76-17

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Вера Бахаи в Молдове