Abdu'l-Bahá

Exemplul perfect

La începutul secolului XX, Abdu'l-Baha - fiul cel mare a lui Bahá'u'lláh - fiind un reprezentant remarcabil al Credinței Baha'i, a devenit celebru precum un campion al justiției sociale și ambasadorul păcii universale.

Recunoscând unitatea ca fiind principiul fundamental al învățăturilor sale, Baha'u'llah a stabilit măsurile necesare pentru a asigura că religia Sa nu va avea de suferit soarta celorlalte religii, divizate în secte după moartea Fondatorilor lor. În scrierile Sale, El prescrie tuturor să se întoarcă spre fiul Său cel mare, Abdu'l-Bahá, nu numai ca un interpret autoritativ a scripturilor Baha'i, dar și ca o întruchiparea perfectă a spiritului și a învățăturilor Credinței.

După stingerea din viață a lui Bahá'u'lláh, calitățile de caracter remarcabile a lui 'Abdu'l-Bahá, cunoașterea Sa și servirea omenirii au demonstrat în acțiune învățăturile lui Bahá'u'lláh și au adus prestigiul enorm comunității ce s-a extins rapid în toată lumea.

Abdu'l-Bahá și-a dedicat servirea promovării Credinței Tatălui Său și propovăduirii idealurilor de pace și unitate. El a încurajat înființarea instituțiilor Bahá'í locale și a ghidat proiecte iniţiale în domeniul educațional, social și economic. După eliberarea Sa dintr-o condamnare pe viață, Abdu'l-Bahá a întreprins o serie de călătorii care l-au adus în Egipt, Europa și America de Nord. Pe parcursul întregii Sale vieți El cu uşurinţă a explicat atât oamenilor de rând, cât şi celor de rangul înalt, reglementările extraordinare ale lui Bahá'u'lláh pentru reînnoirea spirituală și socială a societății.

Oricine a vorbit cu El, L-a văzut ca o persoană foarte informată, al cărui discurs fermecător atrăgea mintea și sufletele, şi care era dedicat credinței în unitatea omenirii.

Ziarul "Al Mu'ayyad", Egipt, 16 octombrie 1910

В начале 20-го столетия Абдул-Баха – старший Сын Бахауллы – являлся выдающимся представителем Веры Бахаи, прославившимся как поборник социальной справедливости и посол всеобщего мира.

Признавая единство фундаментальным принципом Своего учения, Бахаулла установил необходимые меры, обеспечивающие, что Его религию никогда не постигнет судьба других, расколовшихся на секты после смерти их Основателей. В Своих Писаниях Он предписывает всем обратиться к Своему старшему Сыну, Абдул-Баха, не только как к авторитетному толкователю писаний бахаи, но также как к совершенному примеру духа и учений Веры.

После ухода Бахауллы выдающиеся качества характера Абдул-Баха, Его знание и служение человечеству ярко продемонстрировали учение Бахауллы в действии и завоевали стремительно расширяющейся общине высокий престиж по всему миру.

Абдул-Баха посвятил Свое служение продвижению Веры Своего Отца и распространению идеалов мира и единства. Он поощрял учреждение местных институтов бахаи и направлял зарождающиеся проекты в образовательной, социальной и экономической сферах. После освобождения из пожизненного заключения, Абдул-Баха предпринял серию путешествий, которые привели Его в Египет, Европу и Северную Америку. Всю Свою жизнь Он с необыкновенной простотой разъяснял предписания Бахауллы по духовному и социальному обновлению общества среди людей как высокого, так и низкого положения.

Кто бы ни общался с Ним, видел в Нем человека чрезвычайно информированного, Чья речь чарующа, Кто привлекает умы и души, Кто предан вере в единство человечества.

Газета «Аль-Му’айяд» (Al-Mu’ayyad), Египет, 16 октября 1910г.

(+373) 76-74-76-17

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Вера Бахаи в Молдове