Cercurile de studiu

Cercul de studiu reprezintă un grup mic care se întâlnește de obicei aproximativ o dată pe săptămână timp de câteva ore în casa unuia dintre membrii săi pentru a studia materialele de curs. Materialele includ extrase din scrierile Bahá’í legate de subiecte specifice și acte de serviciu. Printre întrebările pe care participanții le examinează sunt: cum să creeze un mediu în care oamenii vin în contact cu forțele spirituale, eliberate prin rugăciune și meditație; cum să consolideze legăturile de prietenie și să stabilească o comunicare semnificativă între oameni de diferite medii; cum să facă ca educația copiilor să fie o parte esnțială a societății; cum să ajute tinerii să-și dezvolte abilitățile intelectuale și spirituale; și cum să creeze o dinamică în cadrul familiei care va duce la prosperitatea materială și spirituală.

Prin studiul acestor materiale și cu sprijinul instituțiilor, participanții întreprind acte de serviciu specifice. Bărbații și femeile, atât tineri cât și bătrâni, sunt conștienți că este în puterea lor să schimbe lumea din jurul lor. Pe măsură ce tot mai mulți oameni se angajează în viziunea transformării individuale și colective create de cursurile Institutului, comunitatea își crește treptat potențialul de a reproduce un model de viață bazat pe adorație și servire.

Secvența principală și obiectivul principal al cărților din această serie, constă din a explora sensul expresiei "merg pe calea servirii". Într-un grad sau altul, orice parte a fiecărei cărți este asociată cu conceptele de "a fi", "a acționa" și "a cunoaște", care ne ajută să definim "eu" și "calea servirii" și ne susțin atunci când "îl urmărim".

  • Reflecții asupra vieții spiritului

   Cartea 1

   Prima carte din secvenţa de cursuri se preocupă, în mare parte, de problema identităţii. Care este adevărata identitate a lui "eu" în propoziția: "Eu pășesc pe calea servirii"?

   În carte sunt explorate trei aspecte ale identităţii, dintr-o perspectivă Bahá’í: "Realitatea existenţei mele este sufletul meu, care trece prin această lume ca să dobândească atributele de care are nevoie pentru o călătorie veşnică şi glorioasă spre Dumnezeu. Momentele mele cele mai preţuite sunt cele petrecute în comuniune cu Dumnezeu, pentru că rugăciunea este alimentația zilnică pe care sufletul meu trebuie să o primească în cazul în care este pe calea de a realiza scopul său exaltat. Una dintre preocupările mele principale în această viaţă este de a studia scrierile lui Bahá‘u‘lláh, de a depune eforturi pentru a spori înţelegerea mea față de învăţăturile Sale, şi de a învăţa să le aplic în viaţa mea de zi cu zi şi cea a comunității".

  • Să ne începem servirea

   Cartea 2

   Cartea 2 din secvența principală explorează natura unei căi de servire și modul în care urmează a fi străbătută. O caracteristică esențială a vieții de comunitate este unitatea şi prietenia. A vizita oamenii în casele lor, familia şi prietenii, vecinii şi cunoscuţii – şi a vorbi cu ei despre teme centrale specifice existenţei spirituale şi sociale este primul act de servire conștient, efectuat de către cei implicați în construirea unor astfel de comunități. Cartea ajută participanții în a dobândi aptitudini şi abilități, cunoștințe şi calități necesare pentru a intra în conversații, cu alţii, care sunt înălțătoare pentru minte și spirit. De asemenea, participanții, reflectează asupra naturii bucuriei dobândite din servire. Cartea are trei unități: "Bucuria propovăduirii", "Teme de aprofundare" şi "Introducerea unor convingeri Bahá’í".

  • Cum să predăm lecții pentru copii

   Cartea 3

   Al doilea act de servire propus de Institutul de Pregătire este în domeniul educației spirituale pentru copii. Educația pentru copii este esențială pentru transformarea societății. Cartea 3 se focalizează asupra câtorva dintre cunoștințele, îndemânările și calitățile necesare pentru aceia care doresc să intre în acest important câmp de servire. Prima unitate, "Câteva principii ale educației Bahá’í" , examinează pe scurt câteva principii și concepte inerente educației dintr-un punct de vedere bahá’i. Face acest lucru în contextul dezvoltării caracterului ca pregătire, pentru următoarea unitate: "Lecții pentru educație spirituală, anul 1", care oferă un set de lecții cu intenția de a nutri dezvoltarea calităților spirituale ale copiilor. A treia unitate, "Susținerea lecțiilor pentru copii", caută să dezvolte îndemânările și abilitățile necesare pentru a conduce o clasă, cu o măsură mare de iubire și înțelegere și, în același timp, cu disciplina necesară să creeze un mediu de învățare adecvat.

  • Manifestările Gemene

   Cartea 4

   Cartea 4 din secvența principală revine asupra identității, asupra lui "eu" în propoziția: "Merg pe calea servirii".  Istoria modelează mult identitatea indivizilor precum și a popoarelor. Unitatea a doua și a treia din carte sunt dedicate studiului vieții lui Bahá’u’lláh, autorul Credinței Bahá’í, și a predecesorului Său, Báb. În prima unitate, semnificația acestei Zile este examinată pe scurt. Capacitatea de a vedea clar evenimentele care caracterizează trecutul permit indivizilor să contribuie mai eficient în modelarea viitorului.

  • Să descătușăm puterea adolescenților

   Cartea 5

   Această carte ocupă un loc special în secvența cursurilor Institutului Ruhi. Potrivit învățăturilor Bahá’í, un individ ajunge la vârsta de maturitate la 15 ani, atunci când îndatoririle morale şi spirituale devin obligatorii. Astfel, anii imediat dinaintea acestei vârste, au o semnificație specială. Acesta este momentul când conceptele fundamentale despre viața individuală și colectivă se formează în mintea unui adolescent care se luptă pentru a lăsa în urmă obiceiurile din copilărie. Tinerii între vârstele de 12-15 ani au multe de spus, şi oricine îi tratează ca pe niște copii ratează ocazia de a-i ajuta să-și formeze o identitate corespunzătoare. Cele trei unități care alcătuiesc cartea 5 se concentrează pe unele concepte, abilități, calități, şi atitudini pe care experiența le-a arătat că sunt necesare acelora care doresc să pună în aplicare un program de împuternicire spirituală a tinerilor adolescenți.

  • Propovăduirea Cauzei

   Cartea 6

   Oamenii din toate mediile sunt bineveniți să exploreze Scrierile lui Bahá’u’lláh și să învețe cum să le transpună în realitate pentru a-și îmbunătăți viețile. Astfel, toți bahá’íi, transmit mai departe liber și necondiționat învățăturile și preceptele Credinței lor.

   Deși propagarea mesajului lui Bahá’u’lláh este unul din serviciile esențiale care să fie oferit, propovăduirea este, de asemenea, o stare de spirit – în care fiecare dăruiește, în mod constant, acele lucruri cu care a fost atât de binecuvântat. Acest concept este explorat în prima unitate a Cărții 6, "Natura spirituală a propovăduirii". Următoarele două unități "Calitățile și atitudinile propovăduitorului" și "Actul propovăduirii", examinează noțiuni variate despre natura propovăduirii în lumina Scrierilor Bahá’í și cum să fie abordată și întărită importanța unei posturi de învățare. De o semnificație aparte este exemplul oferit în unitatea a treia despre cum să introduci Credința unui căutător cu ajutorul povestirii celor două protagoniste: Ana și Emilia.

  • Să mergem împreună pe calea servirii

   Cartea 7

   Cartea 7 este dedicată unui act al servirii, crucial în însăși funcționarea Institutului Ruhi, mai precis, ajutarea unui grup de indivizi să parcurgă primele șase cursuri inițiale ale secvenței. Faptul că indivizii se însoțesc unul pe altul pe o cale a servirii comunităților lor, se află în centrul procesului de clădire a capacității, pus în mișcare de către cursuri. Prima unitate a Cărții "Cărarea spirituală" ridică conștiința asupra dinamicii spirituale de a avansa de-a lungul unei cărări de servire și dezvoltă înțelegerea asupra forțelor care acționează în lume. A doua unitate, "Devenind un facilitator pentru Cărțile 1-6", examinează câteva concepte, atitudini și îndemânări care contribuie către crearea capacității de a ajuta un grup de prieteni de a parcurge cursurile precedente. Aceasta este, în general, realizată prin aducerea laolaltă a opt sau zece oameni în ceea ce se cheamă a fi "un cerc de studiu". Unitatea a treia "Promovarea artelor la firul ierbii", este construită pentru a crea apreciere pentru rolul îndeletnicirilor artistice din cadrul activității unui cerc de studiu.

  • Legământul lui Bahá’u’lláh

   Cartea 8

   Cartea cuprinde trei unități. Prima unitate se concentrează asupra perioadei Înălțării lui Bahá’u’lláh, încercând să se dobândească semnificația rangului lui ‘Abdu’l-Bahá, Succesorul Său ales și Interpretul Învățăturilor Sale.

   A doua unitate a cărții ne călăuzește în ministeriatul lui Shoghi Effendi, Păzitorul Credinței, cu oportunitatea de a trece prin teme vitale pentru progresul Credinței. În mod special construirea Ordinii Administrative. A treia unitate explorează dezvoltările majore ce au loc sub călăuzirea Casei Universale a Dreptății și examinează pe scurt natura comunității Bahá’í așa cum se prezintă ea în prezent.

  • Să dobândim o perspectivă istorică

   Cartea 9

   Această carte continuă natural cele învățate în Cartea 8.

   Prima unitate exporează tema "Legământul etern al lui Dumnezeu" cum este acesta descris în Scrierile Sfinte Bahá’í.

   A doua unitate, denumită: "Trecerea lumii spre maturitate" examinează misiunea Credinței în lumina momentului istoric în care ne aflăm.

   Сea de-a treia unitate se concentrează pe "Desfășurarea Planului Divin" și activitățiile asociate cu acesta.

  • Construirea de comunități vibrante

   Cartea 10

   Cartea Ruhi 10, răspunde nevoilor creșterii, oportunităților diverse și din ce în ce mai complexe, și aruncă o nouă lumină asupra noțiunilor de iubire spirituală, de servire și prietenie adevărată și cum pot fi acestea înțelese și acceptate. Exercițiile și consultația pe text, ne fac să descoperim cum pot fi eliminate propriile limitări și care este modul cel mai bun de abordare pentru a ne ține departe de tendințele negative ce ne înconjoară. Apoi, cum avansăm în paralel în înțelegerea despre iubirea către cei care pășesc alături de noi pe calea servirii și cum structura institutului însăși (coordonatori, animatori, spații de reflecție, vizite, etc), este alcătuită pentru a oferi un cadru propice dezvoltării și împuternicirii resurselor ce lucrează împreună. Cele trei unități ale aceste cărți sunt dedicate temelor: însoțirea în câmpul servirii, consultația și servirea în cadrul Comitetelor Zonale de Creștere.

  • Resurse materiale

   Cartea 11

  • Familia și comunitatea

   Cartea 12

    Se concentrează asupra problemelor familiale. In curs de dezvoltare.

  • Implicarea în activități sociale

   Cartea 13

   In curs de dezvoltare.

  • Participarea la discursul public

   Cartea 14

   Explorează discursul social. In curs de dezvoltare.

  (+373) 76-74-76-17

  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  Вера Бахаи в Молдове